Bezpieczeństwo Pacjenta w Gabinecie OrtoArte – Czyli maksymalna dbałość o sterylność!!

Bezpieczeństwo Pacjenta Gabinetu OrtoArte – Czyli maksymalna dbałość o czystość, na każdym etapie procesu.
W każdym gabinecie stomatologicznym normą jest, że narzędzia dla każdego pacjenta są sterylne. Jednak dla nas Bezpieczeństwo Pacjenta w Gabinecie OrtoArte jest NAJWAŻNIEJSZE, dlatego poszliśmy krok dalej. W Gabinecie OrtoArte, aby każdy pacjent mógł czuć się bezpiecznie, monitorujemy, wszystkie etapy procesu sterylizacji narzędzi. Monitoring procesu sterylizacji trwa od chwili zapakowania (zdezynfekowanych, umytych i wysuszonych narzędzi) w specjalne pakiety poprzez sterylizację autoklawie, aż do momentu użycia danego narzędzia podczas wizyty Pacjenta.

Bezpieczeństwo Pacjenta Gabinetu OrtoArte – Parametry cyklu sterylizacji

Monitorujemy wszystkie parametry, za każdym razem gdy używamy autoklawu (każdemu cyklowi nadajemy unikalny numer), a parametry cyklu sterylizacji takie jak:

  • czasy trwania poszczególnych etapów,
  • ciśnienia i temperatury pracy urządzenia,
  • dane osoby przeprowadzającej pakietowanie,
  • dane osoby przeprowadzającej sterylizację

drukujemy i archiwizujemy.

Bezpieczeństwo Pacjenta w Gabinecie OrtoArte – Znakowanie pakietów

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, indywidualnym kodem kreskowym oznaczamy każdy pakiet ze sterylnymi narzędziami. W tym celu dla każdego pakietu generujemy indywidualny kod kreskowy, który po wizycie za pomocą skanera kodów paskowych zczytujemy do karty pacjenta. Dzięki takiemu rozwiązaniu wiemy, które pakiety użyliśmy podczas wizyty pacjenta a tym samym znamy dane każdego pakietu w tym:

  • numer sterylizacji,
  • data i godzina przeprowadzenia procesu,
  • imię i nazwisko osoby, która proces sterylizacji przeprowadzała oraz
  • termin przydatności zawartości pakietu do użycia.

W trakcie wizyty Pacjenta w Gabinecie OrtoArte

Do karty Pacjenta z wizyty danego dnia możemy dodać nawet kilka-kilkanaście kodów. Wszystko zależy od ilości użytych narzędzi.
Co nam to daje?

Pewność, że każde narzędzie użyte na wizycie było sterylne, a całość procesu została właściwie udokumentowana.


Pacjentom natomiast pewność, że trafiając do nas są w maksymalny możliwy sposób zaopiekowani i bezpieczni.

Więcej informacji o Gabinecie OrtoArte można znaleźć w sekcji Gabinet od Kuchni na naszym blogu.