Chirurgia stomatologiczna w Raszynie

Chirurgia stomatologiczna to dziedzina stomatologii kojarząca się najczęściej z usuwaniem zębów, ale czy tylko? Chirurg stomatologiczny w OrtoArte w Raszynie wykonuje szereg zabiegów w jamie ustnej.

Na podstawie badania Pacjenta oraz badań obrazowych (zdjęcie RVG punktowe, zdjęcie pantomograficzne, CBCT- tomografia 3D), lekarz może postawić odpowiednią diagnozę oraz zaplanować zabieg. W przypadku bardziej złożonych zabiegów zakres oraz przewidywany koszt określa lekarz podczas konsultacji chirurgicznej.

Wszystkie zabiegi z zakresu chirurgii wykonujemy w znieczuleniu miejscowym. Poniżej lista najczęściej wykonywanych zabiegów chirurgi stomatologicznej w OrtoArte:

 • Ekstrakcja zęba – czyli usunięcie zęba, najczęściej ze względu na brak możliwości podjęcia innego leczenia stomatologicznego mającego na celu uratowanie zęba. Zdarza się, że usunięcie zęba wynika z planu leczenia ortodontycznego i jest konieczne do osiągnięcia zakładanych efektów.
 • Ekstrakcja korzenia zęba – usunięcie zniszczonych pozostałości zęba. Dotyczy to sytuacji, w której ząb pozbawiony jest części naddziasłowej na przykład na skutek próchnicy czy złamania. Pozostały korzeń nie może stanowić podstawy do wykonania pracy protetycznej typu wkład z koroną.
 • Resekcja wierzchołka korzenia zęba – chirurgiczne usunięcie wierzchołka korzenia zęba wraz z otaczającą go zmianą, z pozostawieniem zęba. Zabieg wykonywany w przypadku zmian zapalnych otaczających korzeń, nie gojących się pomimo prawidłowo przeprowadzonego leczenia kanałowego.
 • Ekstrakcja zawiązka ósemki (germektomia) – to zabieg usunięcia zawiązka czyli zęba z nierozwiniętymi korzeniami najczęściej „zęba mądrości”. Zabieg wykonujemy u nastolatków, dlatego, że jest to wiek, w którym rozwijają się korzenie ósemek. Zabieg ten niejednokrotnie konieczny przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego, gdy zawiązki stanowią przeszkodę w przesuwaniu zębów. Usuwanie zawiązków bardzo często ma charakter profilaktyczny- rozwijające się ósemki mogą na skutek braku miejsca rozwijać się w sposób nieprawidłowy. Poprzez nacisk na siódemki mogą uszkadzać ich korzenie, albo w trakcie rozwijania korzenia oplatać się wokół kanału nerwu żuchowego. Leżące poziomo „zęby mądrości” czy takie u których rozwinęły się zakrzywione korzenie mogą stanowić duże wyzwanie dla chirurga, ale również mogą dawać powikłania zarówno te śród- jak i pozabiegowe. Usunięcie zawiązka dodatkowo daje korzyść w postaci mniejszej rany, ze względu na brak rozwiniętych korzeni. U Młodszych Pacjentów, u których są lepsze możliwości regeneracyjne- szybszą rekonwalescencję po zabiegu.
 • Odsłonięcie zęba zatrzymanego – Zdarza się, że pomimo iż Pacjent ma wszystkie zawiązki zębów, dojdzie w procesie wyrzynania do zatrzymania zęba w kości. Taki ząb rozwija się dalej ale nie „schodzi” do przeznaczonego dla siebie miejsca w łuku. Jeśli po badaniu obrazowym i szczegółowej analizie możliwe jest sprowadzanie ortodontyczne zęba do jamy ustnej, chirurg odsłania ząb, do którego przyklejany jest zaczep ortodontyczny. Następnie w procesie leczenia ortodontycznego, taki ząb przy użyciu elementów aparatu stałego, sprowadzany jest we właściwe miejsce.
 • Plastyka wędzidełka wargi górnej i dolnej – zabieg polegający na zmianie położenia przyczepu wędzidełka. Zabieg wykonywany zarówno u dzieci najczęściej ze wskazań ortodontycznych, ale również u Pacjentów dorosłych ze wskazań periodontologicznych.
 • Plastyka wędzidełka języka – Ma na celu wydłużenie zbyt krótkiego wędzidełka języka, aby zwiększyć mobilność języka. Do zabiegu Pacjent kierowany jest przez Logopedę lub Ortodontę. W gabinecie zabiegi te wykonujemy zarówno u nastolatków i Pacjentów dorosłych. Dzieci kierujemy do placówek specjalizujących się w wykonywaniu tych zabiegów w sedacji (znieczuleniu ogólnym), ze względu na brak wystarczającej współpracy.

Chirurgia stomatologiczna w Raszynie – W Gabinecie OrtoArte w Raszynie wykonujemy również bardziej skomplikowane zabiegi z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej możliwe do wykonania w znieczuleniu miejscowym np:

 • Dłutowanie zęba zatrzymanego – Ząb zatrzymany to ząb w pełni wykształcony, który nie jest widoczny w jamie ustnej. Brak wyrznięcia się zęba powoduje, że o jego istnieniu przekonujemy się niejednokrotnie dopiero po wykonaniu badania rentgenowskiego- zdjęcia pantomograficznego. Badanie umożliwia ocenę położenia oraz budowy zęba w szczególności przebiegu korzeni. Zęby zatrzymane usuwane są poprzez „dłutowanie”. Choć nazwa brzmi niezbyt przyjaźnie ma na celu atraumatyczne usunięcie zęba. Metodę tą stosuje się w sytuacjach gdy tradycyjne usunięcie zęba kleszczami jest nie możliwe. Chirurg nacina dziąsło a następnie usuwa przy pomocy specjalnego wiertła kość przykrywająca zatrzymany ząb. Zdarza się, że rozcina ząb a po usunięciu zakłada szwy.
 • Dłutowanie ósemek, również tych położonych poziomo, horyzontalnie.
 • Usunięcie torbieli zębopochodnych – zmian zapalnych rozwijających się wokół zębów, najczęściej martwych lub zatrzymanych. Po oczyszczeniu miejsca z torbieli pobierany jest wycinek, który następnie przekazywany jest do laboratorium. Laboratorium wykonuje badanie histopatologiczne mające na celu wykluczenie nowotworu.
 • Plastyka połączenia z zatoką szczękową – Zabieg niekiedy konieczny po usunięciu bocznego zęba w szczęce. Jest to niezbędne gdy korzenie zębów „wrośnięte” są w zatokę szczękową. Po usunięciu zęba może dojść do powstania otworu łączącego jamę ustną z zatoką szczękowa, wtedy chirurgicznie zamyka się takie połączenie.
 • Podniesienie dna zatoki szczękowej – Zbyt niskie położenie dna zatoki szczękowej, na skutek zaniku kości po utracie zębów bocznych w szczęce może być przeszkodą do zabiegu implantacji w szczęce. Chirurg może podnieść dno zatoki wyżej z jednoczesnym wykonaniem sterowanej regeneracji kości. Takie rozwiązanie daje Pacjentowi szansę na wcześniej nie możliwy zabieg implantacji.
 • Kortykotomia – zabieg chirurgiczny wspomagający leczenie ortodontyczne u Pacjentów dorosłych. Ma na celu pobudzenie kości do przebudowy, ułatwia przesuwanie zębów, zmniejsza ryzyko uszkodzenia kości i korzeni zębów podczas leczenia ortodontycznego. Niewątpliwą zaletą jest przyspieszenie leczenia ortodontyczne nawet o 6-8 miesięcy.
 • Sterowana regeneracja kości – przy użyciu zaawansowanych materiałów kościozastępczych, ma na celu odtworzenie brakującej kości Pacjenta. Najczęściej jako zabieg dodatkowy towarzyszący implantacji, kortykotomii bądź usunięciu zęba.
 • Transpozycja nerwu zębodołowego – jest to niekiedy jedyne rozwiązanie u Pacjentów nie kwalifikujących się do zabiegów implantacji, ze względu na bliskie sąsiedztwo nerwu od planowanego implantu.
 • A-PRF – wykonywany jako zabieg towarzyszący innym zabiegom chirurgicznym, polega na zastosowaniu Fibryny bogatopłytkowej (PRF). Lekarz przed zabiegiem pobiera krew Pacjentowi, następnie w wirówce laboratoryjnej uzyskujemy czynniki wzrostu i gojenia. Zastosowane podczas różnych zabiegów chirurgicznych (np. ekstrakcja, implantacją, wyłuszczenie torbieli) znacząco przyspieszają gojenie ale też wpływają na poprawę jakości regeneracji tkanek.
 • Botox medyczny – Wykonywany przy zbyt dużych napięciach mięśni żwaczy, u Pacjentów zaciskających lub zgrzytających zębami. Wpływając na rozluźnienie napiętych mięśni, może mieć również wpływ na zniwelowanie towarzyszących bóli głowy. Przy zbyt zarysowanych mięśniach na bokach żuchwy, tzw. Twarzy kwadratowej wpływa na zmianę rysów twarzy.
 • Wprowadzanie tytanowych płytek kostnych używanych w leczeniu ortodontycznym (Bolard, Metoplate).

Zabiegi zakresu chirurgi w Gabinecie OrtoArte wykonuje specjalista chirurg szczękowo-twarzowy Paweł Kulesza
Chirurgia stomatologiczna w Raszynie – cennik