Informacje prawne o Gabinecie OrtoArte

Poniżej zamieszczono najważniejsze informacje prawne o Gabinecie OrtoArte w tym Regulaminy i Klauzule Informacyjne dotyczące Gabinetu OrtoArte.

Informacje prawne o Gabinecie OrtoArte

Dane firmy

OrtoArte sp. z o.o.
Aleja Krakowska 94
05-090 Raszyn
e-mail: biuro@ortoarte.pl

NIP: 5342637602
Regon: 388513339
KRS: 0000894226 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wpis do Rejestru Podmiotów Medycznych: 000000240731
BDO: 000538053