Konsultacja Ortodontyczna

Rozmowa z Pacjentem

Konsultacja ortodontyczna zaczyna się do wywiadu. Ortodonta w rozmowie dowiaduje z jakimi problemem oraz oczekiwaniami przychodzi Pacjent

Co skłoniło Pacjenta do odbycia konsultacji ortodontycznej?

Czy na przykład Pacjent odczuwa jakikolwiek ból lub dyskomfort? podczas prostych czynności takich jak np.: 

 • spożywanie pokarmów, w szczególności tych twardych
 • zamykanie, szerokie otwieranie buzi
 • bóle w obrębie twarzy, buzi, skroni po przebudzeniu rano

Ortodonta pyta Pacjenta co Pacjent chciałby zmienić w swojej sytuacji. Ważnym elementem tego wywiadu jest również informacja o ewentualnym wcześniejszym leczeniu ortodontycznym. 

Jeśli było wcześniej wykonywane leczenie- to jaki był jego przebieg, rezultat i stabilizacja. Kiedy zostało zakończone, ile trwało, ale także co jest powodem chęci Pacjenta do podjęcia ponownego leczenia.

Przebieg Konsultacji Ortodontycznej

Badanie 

Podczas konsultacji Ortodontycznej Lekarz bada pacjenta. Badanie polega na ocenie stanu: 

 • zgryzu (kontaktów między zębami górnymi i dolnymi, położenia i ustawienia poszczególnych zębów),
 • zębów (pod kątem próchnicy, wypełnień zębów wcześniej leczonych, nadmiernego starcia, pęknięć)
 • dziąseł (pod kątem stanów zapalnych, zaniku, czy innych chorób przyzębia)
 • mięśni otaczających jamę ustną (ze szczególnym zwróceniem uwagi jeśli występują wzmożone napięcia mięśniowe, bądź przerosty),
 • badaniu wędzidełek (warg i języka),
 • funkcji języka (mobilności, położenia w spoczynku oraz podczas połykania),
 • poprawności higieny jamy ustnej.

Fotografie zębów i ich omówienie wraz Pacjentem

W następnej kolejności podczas konsultacji ortodontycznej wykonywane są fotografie zębów, które Lekarz omawia szczegółowo w celu wskazania nieprawidłowości (zarówno ortodontycznych jak i z punktu widzenia innych dziedzin stomatologii). 

Pokazanie zdjęć zębów na ekranie komputera, w powiększeniu, bardzo często najlepiej obrazuje Pacjentowi jego problem.

Ortodonta omawia poziom higieny zębów, stan zdrowia zębów i dziąseł, wpływ ewentualnych braków zębowych na zgryz. Następnie przedstawi wstępne rozpoznanie dotyczące wady zgryzu  oraz omówi przyczyny nieprawidłowości. 

Wstępne przedstawienie możliwości leczenia

Następnie Lekarz omawia potencjalne możliwości leczenia ortodontycznego. Pokazuje na modelach poszczególne rodzaje aparatów ortodontycznych, tłumacząc co można nimi osiągnąć. Lekarz odpowiada na wszystkie pytania i wątpliwości Pacjenta.

Zleca przegląd stomatologiczny przed rozpoczęciem leczenia oraz profesjonalną higienizację w gabinecie.

Jeśli konieczne wykonanie procedur przygotowawczych z innych dziedzin, kieruje Pacjenta na:

 • leczenie zachowawcze (leczenie próchnicy, wymiana starych wypełnień),
 • leczenie periodontologiczne (leczenia aktywnego zapalenia przyzębia, zabiegi przykrycia recesji)
 • zabiegi z zakresu chirurgii (np. usunięcie ósemek, usunięcie zębów zatrzymanych, usunięcie zawiązków ósemek – w przypadku pacjentów nastoletnich; wykonanie zabiegu kortykotomii u pacjentów dorosłych).
 • konsultacja u Chirurga szczękowo-twarzowego w przypadku Pacjentów z wadami szkieletowymi (o podłożu kostnym).

Badania szczegółowe niezbędne do przygotowania planu leczenia

Po rozmowie i omówieniu zarówno nieprawidłowości jak i wstępnie rozpoznanych możliwości, Lekarz kieruje Pacjenta na wykonanie szczegółowych badań, które posłużą do postawienia ostatecznej diagnozy i zaproponowania szczegółowego planu Leczenia

Na ogół przed przygotowaniem planu leczenia Otodonta kieruje Pacjenta jest na wykonanie następujących badań:

 • Zdjęcie pantomograficzne (czyli obraz radiologiczny wszystkich zębów Pacjenta, włącznie z zawiązkami nie wyrżniętych zębów stałych u dzieci)
 • Zdjęcie cefalometryczne (zdjęcie radiologiczne przedstawiające profil głowy Pacjenta)
 • Tomografia Komputerowa (czyli rentgenowskie badanie 3D,  zależności od istniejącego problemu wykonywana jest tomografia konkretnego obszaru np.  szczęki, żuchwy, stawów skroniowo-żuchwowych, całej głowy)
 • Skany 3D wewnątrzustne (sporządzenie trójwymiarowego cyfrowego modelu zębów Pacjenta; skany 3D  zastępują wykonywane wcześniej wyciski i odlewy gipsowe; wykonane skany 3D umożliwią stosowanie nowoczesnych metod planowania leczenia z wykorzystaniem technologii CAD/CAM, czy druku 3D)
 • Fotografie twarzy Pacjenta (wykonywane są różne ujęcia w konkretnych projekcjach np. w uśmiechu, z przodu, z profilu, etc.)
 • Badanie okluzyjne (polegające na przeniesieniu naturalnych ruchów charakterystycznych dla konkretnego pacjenta do narzędzia jakim jest artykulator; dzięki, któremu możliwe jest odwzorowanie i sparametryzowanie ruchów w stawach skroniowo-żuchwowych; daje to i możliwość wychwycenie nieprawidłowości np. przedwczesnych kontaktów zębowych prowadzących do starcia zębów.)

Konsultacje z lekarzami innych dziedzin stomatologii

Równolegle, jeśli zachodzi taka konieczność Ortodonta kieruje pacjenta na konsultacje lekarzy innych specjalności stomatologicznych lub Fizjoterapeuty czy Logopedy. 

Ile kosztuje Konsultacja ortodontyczna?

Aktualne ceny przedstawia cennik Gabinetu OrtoArte.

Konsultacja ortodontyczna w Gabinecie OrtoArte

Konsultacja Ortodontyczna w Gabinecie OrtoArte prowadzona jest przez Marzenę Lachowską-Misiak.

Kolejne kroki

Następnym etapem jest wizyta omawiająca plan Leczenia.