Chirurg Szczękowo-Twarzowy Paweł Kulesza

Paweł Kulesza – Lekarz stomatolog, Specjalista Chirurg szczękowo-twarzowy przyjmujący w Gabinecie w OrtoArte w Raszynie.

„Najnowocześniejsze technologie to jedynie narzędzia; prawdziwa sztuka tkwi w wiedzy, doświadczeniu i precyzji rąk”

Paweł Kulesza – edukacja

W 2009 roku ukończył Uniwersytet Medyczny w Lublinie, a następnie odbył staż podyplomowy w Mazowieckim Centrum Stomatologii w Warszawie. W Poradni Chirurgii Stomatologicznej Mazowieckiego Centrum Stomatologii w formie wolontariatu pracował w latach 2009-2010.

Paweł Kulesza w 2018 roku ukończył specjalizację z Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii.

Paweł Kulesza – praca

Posiada umiejętności jasnej komunikacji z Pacjentami i zespołem OrtoArte. Klarownie wyjaśnia wykonywane procedury i oczekiwane wyniki leczenia. Precyzyjnie i sprawnie przeprowadza skomplikowane zabiegi chirurgiczne. Kiedy to konieczne, szybko i skutecznie  podejmuje decyzje z zachowaniem spokoju.

W trakcie zabiegów wykonywanych przez chirurga Pawła Kuleszę panuje mila i przyjazna atmosfera, która pomaga łagodzić stres Pacjentów związany z zabiegami chirurgicznymi.Wszystko to sprawia, że Pacjenci czują się w jego rękach bezpieczni.

Paweł Kulesza Chirurg Szczękowo-Twarzowy w Gabinecie OrtoArte wykonuje zabiegi z zakresu:

  • Chirurgii stomatologicznej- w tym usuwanie zębów zatrzymanych
  • Implantologii oraz protetyki opartej na implantach
  • Chirurgii szczękowo-twarzowej wykonywanej w warunkach gabinetowych
  • Chirurgii wspomagającej leczenie ortodontyczne.
  • Chirurgii periodontologicznej – m.in. zabiegi pokrywania recesji dziąsłowych, kortykotomii wspomagające leczenie ortodontyczne Pacjentów dorosłych.

Więcej na ten temat można znaleźć na stronie poświęconej zabiegom Chirurgii Stomatologicznej.