Plan leczenia ortodontycznego

Plan leczenia ortodontycznego to dokument, który zawiera ostateczną diagnozę, etapy leczenia, cele leczenia ( w tym planowany do osiągnięcia efekt) oraz szacunkowe koszty. 

Jak powstaje plan leczenia ortodontycznego?

Najważniejszym etapem zarówno przygotowania planu leczenia jak i samego leczenia jest postawienie właściwej diagnozy. W tym celu Lekarz Ortodonta analizuje:

 • zlecone wcześniej badania,
 • wnioski z konsultacji z Lekarzami innych dziedzin stomatologii,
 • wnioski z konsultacji z Fizjoterapeutą lub/i Logopedą.

 Lekarz Ortodonta dokonuje analizy:

 • modeli cyfrowych 3D uzębienia Pacjenta, 
 • obliczeń na podstawie zdjęć cefalometrycznych,
 • modeli zestawionych w artykulatorze,
 • symetrii twarzy na podstawie fotografii twarzy
 • tomografii komputerowej (pod kątem jakości i ilości kości wokół zębów, położenia w przypadku zębów zatrzymanych, dojrzałości szwu podniebiennego etc.)

Na postawie szczegółowej analizy, pomiarów i obliczeń Lekarz Ortodonta stawia ostateczną diagnozę i przygotowuje możliwe warianty leczenia.

Poszczególne warianty mogą zakładać różny

 • efekt końcowy (zarówno lecznicze jak i estetyczne), 
 • przebieg leczenia (w tym stosowanie mniej lub bardziej inwazyjnych procedur np. Potrzebę wykonania dodatkowych zabiegów chirurgicznych),
 • koszt całości terapii.

Lekarz Ortodonta omawiając plan leczenia wspólnie z pacjentem wybierają najbardziej optymalny scenariusz dla Pacjenta.

Co zatem zawiera plan leczenia?

Plan leczenia ortodontycznego zawiera :

 • ostateczną diagnozę,
 • ustalane wspólnie z Pacjentem realne do osiągnięcia cele leczenia,
 • etapy leczenia (kolejność wykonywanych procedur, z uwzględnieniem procedur innych specjalności stomatologii)
 • narzędzia wykorzystywane do leczenia np: aparaty stałe, ruchome,

aparaty dla dzieci montowane na stałe na czas leczenia, przezroczyste nakładki, mikroimplanty czy też aparaty na mikroimplantach).

Czas leczenia ortodontycznego

W planie leczenia ortodontycznego Lekarz Ortodonta określa przybliżony czas leczenia. Należy zaznaczyć, iż szacowany czas leczenia jest zależny od wielu czynników (również tych, na które wpływ ma sam Pacjent) i niekiedy może ulec wydłużeniu.

Plan leczenia ortodontycznego zawiera szacowane koszty leczenia, jednakże należy pamiętać że:

 • przedstawiony kosztorys szacunkowy, bazuje na aktualnym cenniku gabinetu – cennik może ulegać zmianie, a zatem całkowite koszty leczenia również mogą być inne niż zakładał pierwotny kosztorys szacunkowy,
 • w trakcie leczenia może zajść konieczność modyfikacji planu leczenia, co również może mieć wpływ na ostateczny koszt całości leczenia.

Kto przygotowuje plany leczenia w Gabinecie OrtoArte?

W gabinecie OrtoArte plany leczenia ortodontycznego, dla wszystkich Pacjentów ortodontycznych, również tych prowadzonych przez innych Lekarzy przygotowuje Marzena Lachowska-Misiak.

Wizyta z omówieniem planu leczenia

Na wizycie nazywanej „Planem Leczenia” Lekarz omawia szczegółowo przygotowany plan leczenia wraz z poszczególnymi scenariuszami. Wspólnie z pacjentem podejmuje decyzję, który z wariantów jest dla Niego najbardziej właściwy. 

Następnie omawiane są poszczególne etapy leczenia, dobierane aparaty (w wypadku aparatów stałych Pacjent decyduje o wyborze aparatu na podstawie oczekiwań estetycznych). Ortodonta odpowiada na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące zarówno etapów leczenia (w tym możliwych problemów i alternatywnych rozwiązań) jak i omawia poszczególne aparaty i wpływ na efekty leczenia.  

Na koniec ortodonta omawia co się będzie działo na najbliższych wizytach. 

Jeśli jest konieczne wykonanie zabiegów dodatkowych (np. usunięcie zębów, kortykotomia) Lekarz wystawia właściwe skierowanie. 

Ile kosztuje plan leczenia ortodontycznego ?

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem.